ទំនាក់ទំនង & Channel 3

ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក

Utica City School District Official Facebook Page

សូមចុចមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល Utica City។ ចូលចិត្តតាមដានទំព័ររបស់យើងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត!

 

ទំព័រ YouTube

ទំព័រ YouTube របស់ ទូរទស្សន៍ UCSD

សូមចុចមើលទំព័រ YouTube របស់សាលា Utica City របស់យើង។ Subscribe សំរាប់វីដេអូថ្មីៗរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ!

 

ទំព័រ LiveStream

UticaCSD LiveStream Page

ចុច លើ តំណ នេះ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ព្រឹត្តិការណ៍ Utica City School District LiveStream (កិច្ចប្រជុំ គណៈ កម្មា ធិការ អប់រំ ។ល។ )

 

អ្នក នាំ ពាក្យ សាលា

SchoolMessenger Voice and Text Messaging Services

ស្រុកយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ SchoolMessenger ដើម្បីផ្តល់សំឡេង និងសារអេឡិចត្រូនិច ដែលមានព័ត៌មានសំខាន់ៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ ការបិទសាលារៀន ការជូនដំណឹងសុវត្ថិភាព និងច្រើនទៀត។  សម្រាប់សំណួរទាក់ទងនឹងសាររបស់ SchoolMessenger SMS សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ textoptin@uticaschools.org

 

ហាង App  ហាង Android

Utica City School District Official App

ទាញយកសម្រាប់ឧបករណ៍ iOS ឬ Android ដោយចុចរូបតំណាងឆ្លើយឆ្លងខាងលើ។

ទំនាក់ទំនង

Michael Ferraro
នាយការិយាល័យប្រតិបត្តិការ
(៣១៥) ៧៩២-២២៣១ [ការិយាល័យ]
(315) 792-2260 [fax]

Jennifer Dougherty
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
(315) 368-6095

យ៉ូសែប លីន
អ្នកឯកទេសផ្នែកទូរគមនាគមន៍
(315) 368-6172

Dorene Brescia
ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព
(315) 368-6849