ទំនាក់ទំនង & Channel 3

ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក

Utica City School District Official Facebook Page

សូមចុចមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល Utica City។ ចូលចិត្តតាមដានទំព័ររបស់យើងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត!

 

ឡូហ្គោ ជាតិ Raiders

UCSD Raiders Nation ជាផ្លូវការទំព័រ Facebook អត្តពលិក

សូមចុចមើលទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ Raiders Nation។ សូមតាមដានទំព័ររបស់យើងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពកីឡាករ UCSD ចុងក្រោយបំផុត!

 

ទំព័រ YouTube

ទំព័រ YouTube របស់ ទូរទស្សន៍ UCSD

សូមចុចមើលទំព័រ YouTube របស់សាលា Utica City របស់យើង។ Subscribe សំរាប់វីដេអូថ្មីៗរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ!

 

ទំព័រ LiveStream

UticaCSD LiveStream Page (កេរដំណែល)

ចុច លើ តំណ នេះ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ព្រឹត្តិការណ៍ Utica City School District LiveStream (កិច្ចប្រជុំ គណៈ កម្មា ធិការ អប់រំ ។ល។ )

 

ឡូហ្គោ វេទិកា Vimeo

Utica City School District Vimeo Page

ចុច លើ តំណ នេះ ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ ព្រឹត្តិការណ៍ Utica City School District LiveStream (កិច្ចប្រជុំ គណៈ កម្មា ធិការ អប់រំ ។ល។ )

 

ឡូហ្គោ ការ៉េ មេ

ស្រុកយើងប្រើប្រាស់ ParentSquare ដើម្បីផ្តល់សារសំខាន់ៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ បិទសាលារៀន ការជូនដំណឹងអំពីសុវត្ថិភាព និងច្រើនទៀត។

 

ហាង App  ហាង Android

Utica City School District Official App

ទាញយកសម្រាប់ឧបករណ៍ iOS ឬ Android ដោយចុចរូបតំណាងឆ្លើយឆ្លងខាងលើ។

ទំនាក់ទំនង

Michael Ferraro

នាយការិយាល័យប្រតិបត្តិការ
(315) 792-2231
(315) 792-2260 [fax]
mferraro@uticaschools.org

Jennifer Dougherty
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
(315) 368-6095
jdougherty@uticaschools.org

យ៉ូសែប លីន
អ្នកឯកទេសផ្នែកទូរគមនាគមន៍
(315) 368-6172
jlynch@uticaschools.org
 

Dorene Brescia
ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព
(315) 368-6856
dbrescia@uticaschools.org